TẾT 2021

-17%
 MT1384VANG - Đầm cổ phối nơ dây eo  MT1384VANG - Đầm cổ phối nơ dây eo
-17%
 MT1674DO - Đầm body cổ tim cổ phối  MT1674DO - Đầm body cổ tim cổ phối
-29%
 MT1679ĐO - Đầm tapta tùng xòe  MT1679ĐO - Đầm tapta tùng xòe
-19%
 MT1680DO - Đầm xếp ly tùng đính nút  MT1680DO - Đầm xếp ly tùng đính nút
-22%
 MT1716DO - Đầm xếp nơ tà váy  MT1716DO - Đầm xếp nơ tà váy
-22%
 MT1731DO - Đầm cổ vuông tay xếp ly tầng  MT1731DO - Đầm cổ vuông tay xếp ly tầng
-19%
 MT1782VANG - Đầm vest tay phối bi  MT1782VANG - Đầm vest tay phối bi
-22%
 MT1783VANG - Đầm cúp ngực phối voan  MT1783VANG - Đầm cúp ngực phối voan