SALE OFF 60%

-60%
 MT931HONG - Đầm hồng suôn tay hở MT931HONG - Đầm hồng suôn tay hở
-60%
 MT914DEN - Đầm đen cổ vuông trụ nút MT914DEN - Đầm đen cổ vuông trụ nút
-60%
 MT912TRANG - Đầm sát nách vạt tùng MT912TRANG - Đầm sát nách vạt tùng
-60%
 M902DA - Đầm caro phối thun đen tap nịch M902DA - Đầm caro phối thun đen tap nịch
-60%
 MT901DA - Đầm 2 da cổ V cột eo nơ lớn MT901DA - Đầm 2 da cổ V cột eo nơ lớn
-60%
 MT895VANG - Đầm xếp ly eo nhiều tầng MT895VANG - Đầm xếp ly eo nhiều tầng
-60%
 MT884DEN - Đầm đen đáp ngực MT884DEN - Đầm đen đáp ngực
-60%
 MT877XANH - Đầm xanh cột nơ sau MT877XANH - Đầm xanh cột nơ sau
-60%
 MT875VANG - Đầm cổ v trước nhún vai MT875VANG - Đầm cổ v trước nhún vai
-60%
 MT866DEN - Đầm đen cổ phối lưới MT866DEN - Đầm đen cổ phối lưới
-60%
 MT863CAM - Đầm suông nút dây eo MT863CAM - Đầm suông nút dây eo
-60%
 MT859VANG - Đầm suông tay xếp 2 tầng MT859VANG - Đầm suông tay xếp 2 tầng
-60%
 VT17XANH - Chân váy bèo eo VT17XANH - Chân váy bèo eo

VT17XANH - Chân váy bèo eo

108,000₫ 270,000₫

-60%
 MT856VANG - Đầm vàng dây rút sườn MT856VANG - Đầm vàng dây rút sườn
-60%
 QT12CAM - Quần dài ống rộng QT12CAM - Quần dài ống rộng
-60%
 MT836 - Đầm caro xếp ly đắp chéo MT836 - Đầm caro xếp ly đắp chéo
-60%
 M838 - Đầm xanh đáp ngực thun eo M838 - Đầm xanh đáp ngực thun eo
-60%
 MT833 - Đầm trắng 3 tầng cổ nhún MT833 - Đầm trắng 3 tầng cổ nhún
-60%
 MT829 - Đầm caro ra cúp đính nút MT829 - Đầm caro ra cúp đính nút
-60%
 M826 - Đầm trắng 2 lớp trụ nút thun eo M826 - Đầm trắng 2 lớp trụ nút thun eo