SALE OFF 60%

-60%
 MT1028DA - Đầm xếp ly tùng cột dây MT1028DA - Đầm xếp ly tùng cột dây
-60%
 MT1026NAU - Đầm nút bọc 2 túi MT1026NAU - Đầm nút bọc 2 túi
-60%
 MT1023DO - Đầm cổ vuông táp D MT1023DO - Đầm cổ vuông táp D
-60%
 MT981DA - Đầm đính bông bên ngực MT981DA - Đầm đính bông bên ngực
-60%
 MT1022VANG - Đầm nhúng ngực tay bồng MT1022VANG - Đầm nhúng ngực tay bồng
-60%
 MT983DEN - Đầm caro cổ phối đen MT983DEN - Đầm caro cổ phối đen
-60%
 M993DO - Đầm caro cột eo chéo M993DO - Đầm caro cột eo chéo
-60%
 MT1008DO - Đầm đỏ cổ chéo chun hông MT1008DO - Đầm đỏ cổ chéo chun hông
-60%
 MT1006KEM - Đầm 2 tầng nơ trước MT1006KEM - Đầm 2 tầng nơ trước
-60%
 MT1005DO - Đầm nhúng eo một bên MT1005DO - Đầm nhúng eo một bên
-60%
 M995XANH - Sét yếm caro 2 dây M995XANH - Sét yếm caro 2 dây
-60%
 MT990HONG - Đầm hồng đính nút bên tay MT990HONG - Đầm hồng đính nút bên tay
-60%
 M988CAM - Đầm cam 2 túi cột eo M988CAM - Đầm cam 2 túi cột eo
-60%
 MT987REU - Đầm đính trụ nút bên ngực MT987REU - Đầm đính trụ nút bên ngực
-60%
 M986XANH - Đầm sọc 2 lớp 5 nút trước M986XANH - Đầm sọc 2 lớp 5 nút trước
-60%
 MT982VANG - Đầm vàng đính nút trắng MT982VANG - Đầm vàng đính nút trắng