SALE OFF 60%

-60%
 MT1326VANG - Đầm bèo cổ đuôi cá MT1326VANG - Đầm bèo cổ đuôi cá
-60%
 MT1230NAU - Đầm xếp tùng cột eo MT1230NAU - Đầm xếp tùng cột eo
-60%
 MT1076DO - Đầm tay phối nơ cổ MT1076DO - Đầm tay phối nơ cổ
-60%
 MT1066TRANG - Đầm 2 lớp cổ V nhúng thun MT1066TRANG - Đầm 2 lớp cổ V nhúng thun
-60%
 MT1054DO - Đầm xòe tay dài thun eo MT1054DO - Đầm xòe tay dài thun eo
-60%
 MT1028DA - Đầm xếp ly tùng cột dây MT1028DA - Đầm xếp ly tùng cột dây
-60%
 MT1022VANG - Đầm nhúng ngực tay bồng MT1022VANG - Đầm nhúng ngực tay bồng
-60%
 M993DO - Đầm caro cột eo chéo M993DO - Đầm caro cột eo chéo
-60%
 M995XANH - Sét yếm caro 2 dây M995XANH - Sét yếm caro 2 dây
-60%
 MT987REU - Đầm đính trụ nút bên ngực MT987REU - Đầm đính trụ nút bên ngực
-60%
 MT978TRANG - Đầm trắng nút giả cổ ren MT978TRANG - Đầm trắng nút giả cổ ren
-60%
 M974VANG - Đầm xếp ly cổ cột eo M974VANG - Đầm xếp ly cổ cột eo
-60%
 MT944TRANG - Đầm trắng cổ thắt nơ MT944TRANG - Đầm trắng cổ thắt nơ
-60%
 MT937DO - Đầm đỏ cổ chéo tay bồng MT937DO - Đầm đỏ cổ chéo tay bồng
-60%
 MT934DO - Đầm đỏ tùng xếp tầng cổ v MT934DO - Đầm đỏ tùng xếp tầng cổ v