SALE OFF 60%

-60%
 M1126RUOC - Đầm tay dài cổ đắp chéo M1126RUOC - Đầm tay dài cổ đắp chéo
-60%
 MT1117DO - Đầm xòe xếp ly nơ ngực MT1117DO - Đầm xòe xếp ly nơ ngực
-60%
 M1112NAU - Đầm cổ U cột dây eo M1112NAU - Đầm cổ U cột dây eo
-60%
 MT1102NUDE - Đầm tay dài 6 nút MT1102NUDE - Đầm tay dài 6 nút
-60%
 MT1100TRANG - Đầm tay lửng cổ V cột dây MT1100TRANG - Đầm tay lửng cổ V cột dây
-60%
 MT1098VANG - Đầm cổ trụ 3 nút dọc MT1098VANG - Đầm cổ trụ 3 nút dọc
-60%
 MT1083XAM - Đầm xám 3 nút dọc phối tay MT1083XAM - Đầm xám 3 nút dọc phối tay
-60%
 MT1076DO - Đầm tay phối nơ cổ MT1076DO - Đầm tay phối nơ cổ
-60%
 M1072DO - Đầm caro đuôi cá nơ cổ M1072DO - Đầm caro đuôi cá nơ cổ
-60%
 MT1066TRANG - Đầm 2 lớp cổ V nhúng thun MT1066TRANG - Đầm 2 lớp cổ V nhúng thun
-60%
 MT1059DO - Đầm cổ V thun tay MT1059DO - Đầm cổ V thun tay
-60%
 MT1056CAM - Đầm bi 2 lớp bèo trắng MT1056CAM - Đầm bi 2 lớp bèo trắng
-60%
 M1055NUDE - Đầm caro cột dây eo M1055NUDE - Đầm caro cột dây eo
-60%
 MT1054DO - Đầm xòe tay dài thun eo MT1054DO - Đầm xòe tay dài thun eo
Hết hàng
 M1047DA - Đầm suông tym thun eo M1047DA - Đầm suông tym thun eo
-60%
 MT1043DA - Đầm đính nút cổ tim MT1043DA - Đầm đính nút cổ tim
-60%
 MT1037XANH - Đầm xanh phối 2 nút bên MT1037XANH - Đầm xanh phối 2 nút bên
-60%
 MT1035RUOC - Đầm tay phồng cột nơ cổ MT1035RUOC - Đầm tay phồng cột nơ cổ
-60%
 M1034XANH - Đầm suông 2 nút túi M1034XANH - Đầm suông 2 nút túi
-60%
 MT1032DEN - Đầm caro bèo lai MT1032DEN - Đầm caro bèo lai