SALE OFF 30%

-30%
 MT1868VANG - Đầm suông cổ vuông tay dài MT1868VANG - Đầm suông cổ vuông tay dài
-30%
 MT1882DO - Đầm thanh lịch tay bồng ly eo MT1882DO - Đầm thanh lịch tay bồng ly eo
-30%
 MT1882XANH - Đầm thanh lịch tay bồng ly eo MT1882XANH - Đầm thanh lịch tay bồng ly eo
-30%
 MT1885NAU -Đầm tay bồng bút chì sẻ tà MT1885NAU -Đầm tay bồng bút chì sẻ tà
-30%
 MT1888XANH - Đầm cổ Vich tay búp MT1888XANH - Đầm cổ Vich tay búp
-30%
 QT100TRANG - Quần BAGGY thắt lưng QT100TRANG - Quần BAGGY thắt lưng
-30%
 QT102ĐEN - Quần ống bó đai kiểu QT102ĐEN - Quần ống bó đai kiểu
-30%
 QT105DEN - Quần tây ống suông QT105DEN - Quần tây ống suông
-30%
 QT106HONG - Quần baggy dáng ôm QT106HONG - Quần baggy dáng ôm
-30%
 QT106XANH - Quần baggy dáng ôm QT106XANH - Quần baggy dáng ôm
-30%
 VT106DA - Chân váy nhung 2 nút VT106DA - Chân váy nhung 2 nút
-30%
 VT106HONG - Chân váy nhung 2 nút VT106HONG - Chân váy nhung 2 nút
-30%
 VT107DEN - Chân váy xếp li chéo tà VT107DEN - Chân váy xếp li chéo tà
-30%
 VT107NAU - Chân váy xếp li chéo tà VT107NAU - Chân váy xếp li chéo tà
-30%
 VT113ĐEN - Chân váy bút chì ôm VT113ĐEN - Chân váy bút chì ôm
-30%
 VT114DEN - Chân váy dập ly 2 nút VT114DEN - Chân váy dập ly 2 nút
-30%
 VT19DEN - Chân váy đen xếp bèo VT19DEN - Chân váy đen xếp bèo
-30%
 VT22DEN - Chân váy đính nút hông VT22DEN - Chân váy đính nút hông
-30%
 VT22HONG - Chân váy đính nút hông VT22HONG - Chân váy đính nút hông