SALE OFF 30%

-30%
 MT1958HONG - Đầm tapta hoa hồng tay lửng MT1958HONG - Đầm tapta hoa hồng tay lửng
-30%
 MT1958XANH - Đầm tapta hoa hồng tay lửng MT1958XANH - Đầm tapta hoa hồng tay lửng
-30%
 MT1960XANH - Đầm tay phối ren hoa eo MT1960XANH - Đầm tay phối ren hoa eo
-30%
 MT1961TIM - Đầm bèo cổ có nơ MT1961TIM - Đầm bèo cổ có nơ
-30%
 MT1963HONG - Đầm phối ren ly ngực MT1963HONG - Đầm phối ren ly ngực
-30%
 MT1964XANH - Đầm hoa tay dài ren cổ MT1964XANH - Đầm hoa tay dài ren cổ
-30%
 MT1965TRANG - Đâm hoa tay bồng xếp ly eo MT1965TRANG - Đâm hoa tay bồng xếp ly eo
-30%
 MT1966DO - Đầm hoa suông tay bồng cổ ren MT1966DO - Đầm hoa suông tay bồng cổ ren
-30%
 MT1969NAU - Đầm caro cổ vest đuôi cá MT1969NAU - Đầm caro cổ vest đuôi cá
-30%
 MT1970NAU - Đầm cổ tim tay bồng khoen eo MT1970NAU - Đầm cổ tim tay bồng khoen eo
-30%
 MT1973DEN - Đầm caro đuôi cá thủy thủ MT1973DEN - Đầm caro đuôi cá thủy thủ
-30%
 MT1980DO - Đầm cổ vuông xêp ly tùng váy MT1980DO - Đầm cổ vuông xêp ly tùng váy
-30%
 MT1983DA - Đầm cổ trắng túi eo dập ly MT1983DA - Đầm cổ trắng túi eo dập ly
-30%
 MT1987DO - Đầm hoa cổ vuông cột eo MT1987DO - Đầm hoa cổ vuông cột eo
-30%
 MT1989NAU - Đầm suông cổ tròn phối caro MT1989NAU - Đầm suông cổ tròn phối caro