SALE OFF 30%

-30%
 A108DEN - Áo tay phối nơ cổ A108DEN - Áo tay phối nơ cổ
-30%
 A108TRANG - Áo tay phối nơ cổ A108TRANG - Áo tay phối nơ cổ
-30%
 A108VANG - Áo tay phối nơ cổ A108VANG - Áo tay phối nơ cổ
-30%
 A109DA - Áo sơ mi cách điệu A109DA - Áo sơ mi cách điệu
-30%
 A109XANH - Áo sơ mi cách điệu A109XANH - Áo sơ mi cách điệu
-30%
 A114TRANG - Áo trắng nút châu dây eo A114TRANG - Áo trắng nút châu dây eo
-30%
 A115TRANG - Aó sơ mi tay ngắn A115TRANG - Aó sơ mi tay ngắn
-30%
 A116NAU - Aó khoác ziczac tay lỡ A116NAU - Aó khoác ziczac tay lỡ
-30%
 A117HONG - Aó sơ mi cổ trụ xếp ly A117HONG - Aó sơ mi cổ trụ xếp ly
-30%
 A119TRANG - Áo sơ mi phom rộng tay dài A119TRANG - Áo sơ mi phom rộng tay dài
-30%
 A123TRANG - Áo sơ tay dài nơ cổ A123TRANG - Áo sơ tay dài nơ cổ
-30%
 A123XI MUOI - Áo sơ tay dài nơ cổ A123XI MUOI - Áo sơ tay dài nơ cổ
-30%
 A125TRANG - Áo chui đầu cổ V A125TRANG - Áo chui đầu cổ V
-30%
 A131DA - Aó cổ sen bèo ngực tay dài A131DA - Aó cổ sen bèo ngực tay dài
-30%
 A131DO - Aó cổ sen bèo ngực tay dài A131DO - Aó cổ sen bèo ngực tay dài
-30%
 A133XANH - Áo cổ trụ tay dài phối nơ A133XANH - Áo cổ trụ tay dài phối nơ
-30%
 A136KEM - Áo sơ mi tay dài cơ bản A136KEM - Áo sơ mi tay dài cơ bản