SALE OFF 20%

-20%
 M1309DA - Đầm hoa đáp ngực rút dây eo M1309DA - Đầm hoa đáp ngực rút dây eo
-20%
 M1248DEN - Đầm caro nút dọc cột eo M1248DEN - Đầm caro nút dọc cột eo
-20%
 MT1319TIM - Đầm bông cổ vuống cột eo MT1319TIM - Đầm bông cổ vuống cột eo
-20%
 M1309DO - Đầm hoa đáp ngực rút dây eo M1309DO - Đầm hoa đáp ngực rút dây eo
-20%
 MT1301TIM - Đầm đuôi cá cổ phối MT1301TIM - Đầm đuôi cá cổ phối
-20%
 MT1296XANH - Đầm bông cổ tym tay ngắn MT1296XANH - Đầm bông cổ tym tay ngắn
-20%
 MT1290REU - Đầm xòe tà chéo đính nút MT1290REU - Đầm xòe tà chéo đính nút
-20%
 MT1283XANH - Đầm cổ ren cột eo MT1283XANH - Đầm cổ ren cột eo
-20%
 MT1283VANG - Đầm cổ ren cột eo MT1283VANG - Đầm cổ ren cột eo
-20%
 MT1283NAU- Đầm cổ ren cột eo MT1283NAU- Đầm cổ ren cột eo
-20%
 MT1276HONG - Đầm bông cổ đắp chéo MT1276HONG - Đầm bông cổ đắp chéo
-20%
 MT1273VANG - Đầm cổ tym tay cánh tiên MT1273VANG - Đầm cổ tym tay cánh tiên
-20%
 MT1266XANH - Đầm xếp ly tay phồng MT1266XANH - Đầm xếp ly tay phồng
-20%
 MT1235REU - Đầm hoa phối cổ thêu MT1235REU - Đầm hoa phối cổ thêu
-20%
 MT1202XANH - Đầm caro đắp chéo ngực MT1202XANH - Đầm caro đắp chéo ngực
-20%
 M1303HONG - Đầm hoa lót tùng nhúng eo M1303HONG - Đầm hoa lót tùng nhúng eo
-20%
 MT1301VANG - Đầm đuôi cá cổ phối MT1301VANG - Đầm đuôi cá cổ phối
-20%
 M1282HONG - Đầm xòe cổ vuông cột eo M1282HONG - Đầm xòe cổ vuông cột eo
-20%
 M1282VANG - Đầm xòe cổ vuông cột eo M1282VANG - Đầm xòe cổ vuông cột eo
-20%
 MT1275HONG - Đầm chấm bi cổ đắp chéo MT1275HONG - Đầm chấm bi cổ đắp chéo