SALE OFF 20%

-20%
 MT1202HONG - Đầm caro đắp chéo ngực MT1202HONG - Đầm caro đắp chéo ngực
-20%
 MT1198VANG - Đầm hoa xòe cổ đắp chéo MT1198VANG - Đầm hoa xòe cổ đắp chéo
-20%
 MT1235XANH - Đầm hoa phối cổ thêu MT1235XANH - Đầm hoa phối cổ thêu
-20%
 MT1228DO - Đầm caro nhí bèo lai MT1228DO - Đầm caro nhí bèo lai
-20%
 MT1220XANH - Đầm cổ tym đắp chéo nơ eo MT1220XANH - Đầm cổ tym đắp chéo nơ eo
-20%
 MT1188NAU - Đầm cổ tym xếp ly eo nơ vai MT1188NAU - Đầm cổ tym xếp ly eo nơ vai
-20%
 MT1179XANH - Đầm xòe ren tay cổ MT1179XANH - Đầm xòe ren tay cổ
-20%
 MT1185DO - Đầm cổ tròn tay dài cột eo MT1185DO - Đầm cổ tròn tay dài cột eo
-20%
 MT1185VANG - Đầm cổ tròn tay dài cột eo MT1185VANG - Đầm cổ tròn tay dài cột eo
-20%
 MT1185XANH - Đầm cổ tròn tay dài cột eo MT1185XANH - Đầm cổ tròn tay dài cột eo
-20%
 MT1179DO - Đầm xòe ren tay cổ MT1179DO - Đầm xòe ren tay cổ
-20%
 MT998XANH - Đầm xanh đáp ngực đính nút MT998XANH - Đầm xanh đáp ngực đính nút
-20%
 MT1150DA - Đầm cổ tròn đuôi cá chữ B MT1150DA - Đầm cổ tròn đuôi cá chữ B
Hết hàng
 M1141TRANG - Đầm viền ren cổ xéo M1141TRANG - Đầm viền ren cổ xéo
-20%
 MT1050DEN - Đầm sơmi phối cổ tay hồng MT1050DEN - Đầm sơmi phối cổ tay hồng
-20%
 MT1049VANG - Đầm tay phồng xếp ly eo MT1049VANG - Đầm tay phồng xếp ly eo
-20%
 MT819TRANG - Đầm trắng 2 lớp nhúng thân MT819TRANG - Đầm trắng 2 lớp nhúng thân
-20%
 M657 - Đầm chích ben eo cột nơ - Vàng M657 - Đầm chích ben eo cột nơ - Vàng