SALE OFF 20%

-20%
 VT23NAU - Chân váy xòe xếp ly VT23NAU - Chân váy xòe xếp ly
-20%
 MT1545DA - Đầm xếp ly ngực thun tay MT1545DA - Đầm xếp ly ngực thun tay
-20%
 M1429VANG - Đầm vàng sơ mi cột eo M1429VANG - Đầm vàng sơ mi cột eo
-20%
 A28HONG - Áo cổ ren nút dọc A28HONG - Áo cổ ren nút dọc
-20%
 A28VANG - Áo cổ ren nút dọc A28VANG - Áo cổ ren nút dọc
-20%
 MT1295NAU - Đầm caro đính nút sau MT1295NAU - Đầm caro đính nút sau
-20%
 MT1277DA - Đầm hoa tay bồng trụ nút MT1277DA - Đầm hoa tay bồng trụ nút
-20%
 MT1287XANH - Đầm bông nhí đuôi cá MT1287XANH - Đầm bông nhí đuôi cá
-20%
 MT1237VANG - Đầm xòe bèo tay đuôi cá MT1237VANG - Đầm xòe bèo tay đuôi cá
-20%
 MT1192NAU - Đầm xòe cổ tròn vạt cổ MT1192NAU - Đầm xòe cổ tròn vạt cổ
-20%
 M1033DEN - Đầm sơ mi phối tay M1033DEN - Đầm sơ mi phối tay
-20%
 MT1295HONG - Đầm caro đính nút sau MT1295HONG - Đầm caro đính nút sau
-20%
 A25XANH - Áo hoa cổ tròn xếp ly A25XANH - Áo hoa cổ tròn xếp ly
-20%
 MT1353DO - Đầm cổ phối bèo đính nút MT1353DO - Đầm cổ phối bèo đính nút
-20%
 MT1202TIM - Đầm caro đắp chéo ngực MT1202TIM - Đầm caro đắp chéo ngực
-20%
 VT19DEN - Chân váy đen xếp bèo VT19DEN - Chân váy đen xếp bèo
-20%
 MT1527DO - Đầm caro tay phồng cổ vuông MT1527DO - Đầm caro tay phồng cổ vuông