SALE OFF 20%

-20%
 MT1339XANH - Đầm bèo cổ tay phồng MT1339XANH - Đầm bèo cổ tay phồng
-20%
 MT1339VANG - Đầm bèo cổ tay phồng MT1339VANG - Đầm bèo cổ tay phồng
-20%
 MT1339RUOC - Đầm bèo cổ tay phồng MT1339RUOC - Đầm bèo cổ tay phồng
-20%
 MT1336VANG - Đầm nơ cổ xếp ly tay MT1336VANG - Đầm nơ cổ xếp ly tay
-20%
 MT1335VANG - Đầm cổ vest đính nút eo MT1335VANG - Đầm cổ vest đính nút eo
-20%
 MT1332DA - Đầm xòe cổ phối có nơ MT1332DA - Đầm xòe cổ phối có nơ
-20%
 MT1326VANG - Đầm bèo cổ đuôi cá MT1326VANG - Đầm bèo cổ đuôi cá
-20%
 MT1320DA - Đầm cổ phối đuôi cá cột eo MT1320DA - Đầm cổ phối đuôi cá cột eo
-20%
 MT1314TIM - Đầm hoa xòe cổ đắp chéo MT1314TIM - Đầm hoa xòe cổ đắp chéo
-20%
 M1346HONG - Đầm hoa cổ tròn tay lỡ M1346HONG - Đầm hoa cổ tròn tay lỡ
-20%
 M1346TIM - Đầm hoa cổ tròn tay lỡ M1346TIM - Đầm hoa cổ tròn tay lỡ
-20%
 M1328HONG - Đầm tay phồng nhún ngực M1328HONG - Đầm tay phồng nhún ngực
-20%
 MT1326XANH - Đầm bèo cổ đuôi cá MT1326XANH - Đầm bèo cổ đuôi cá
-20%
 MT1333TIM - Đầm hoa phối cổ tay MT1333TIM - Đầm hoa phối cổ tay
-20%
 MT1332VANG - Đầm xòe cổ phối có nơ MT1332VANG - Đầm xòe cổ phối có nơ
-20%
 MT1332DEN - Đầm xòe cổ phối có nơ MT1332DEN - Đầm xòe cổ phối có nơ
-20%
 MT1324DA - Đầm cổ vuông xếp ly ngực MT1324DA - Đầm cổ vuông xếp ly ngực
-20%
 MT1317XANH - Đầm tay phồng đuôi cá MT1317XANH - Đầm tay phồng đuôi cá