ĐỒNG GIÁ 249K

-30%
 MT1150DA - Đầm cổ tròn đuôi cá chữ B MT1150DA - Đầm cổ tròn đuôi cá chữ B
-30%
 MT1228DO - Đầm caro nhí bèo lai MT1228DO - Đầm caro nhí bèo lai
-50%
 MT1273VANG - Đầm cổ tym tay cánh tiên MT1273VANG - Đầm cổ tym tay cánh tiên
-50%
 MT1290TRANG - Đầm xòe tà chéo đính nút MT1290TRANG - Đầm xòe tà chéo đính nút
-40%
 MT1330HONG - Đầm cổ vuống đính nút MT1330HONG - Đầm cổ vuống đính nút
-50%
 MT1332DEN - Đầm xòe cổ phối có nơ MT1332DEN - Đầm xòe cổ phối có nơ
-50%
 MT1332VANG - Đầm xòe cổ phối có nơ MT1332VANG - Đầm xòe cổ phối có nơ
-30%
 MT1335TRANG - Đầm cổ vest đính nút eo MT1335TRANG - Đầm cổ vest đính nút eo
-30%
 MT1335VANG - Đầm cổ vest đính nút eo MT1335VANG - Đầm cổ vest đính nút eo
-30%
 MT1341DEN - Đầm xòe cổ phối dây eo MT1341DEN - Đầm xòe cổ phối dây eo
-50%
 MT1349DEN - Đầm cổ vuông đính nút MT1349DEN - Đầm cổ vuông đính nút
-50%
 MT1349VANG - Đầm cổ vuông đính nút MT1349VANG - Đầm cổ vuông đính nút
-50%
 MT1349XANH - Đầm cổ vuông đính nút MT1349XANH - Đầm cổ vuông đính nút