ĐỒNG GIÁ 199K

-60%
 M1034XANH - Đầm suông 2 nút túi M1034XANH - Đầm suông 2 nút túi
-20%
 M1256CAM - Đầm hoa nhún thun bèo lai M1256CAM - Đầm hoa nhún thun bèo lai
-20%
 M1256DEN - Đầm hoa nhún thun bèo lai M1256DEN - Đầm hoa nhún thun bèo lai
-20%
 M1267HONG - Đầm sọc tay bèo cột eo M1267HONG - Đầm sọc tay bèo cột eo
Hết hàng
 M1300DA - Đầm sơ mi chữ cột dây eo M1300DA - Đầm sơ mi chữ cột dây eo
-20%
 M1328CAM - Đầm tay phồng nhún ngực M1328CAM - Đầm tay phồng nhún ngực
-20%
 M1328HONG - Đầm tay phồng nhún ngực M1328HONG - Đầm tay phồng nhún ngực
-20%
 M1346TIM - Đầm hoa cổ tròn tay lỡ M1346TIM - Đầm hoa cổ tròn tay lỡ
-20%
 M1346XANH - Đầm hoa cổ tròn tay lỡ M1346XANH - Đầm hoa cổ tròn tay lỡ
-60%
 M692 - Đầm suông bèo cột eo - Trắng M692 - Đầm suông bèo cột eo - Trắng
-60%
 M767DA - Đầm da phối caro đáp ngực M767DA - Đầm da phối caro đáp ngực
-60%
 M772VANG - Jum caro cột eo cổ ve M772VANG - Jum caro cột eo cổ ve
-60%
 MT1022VANG - Đầm nhúng ngực tay bồng MT1022VANG - Đầm nhúng ngực tay bồng
-60%
 MT1023DO - Đầm cổ vuông táp D MT1023DO - Đầm cổ vuông táp D
-60%
 MT1059DO - Đầm cổ V thun tay MT1059DO - Đầm cổ V thun tay