ĐẦM BIG SIZE

-20%
 M1274XANH - Đầm cổ U cột eo M1274XANH - Đầm cổ U cột eo
-20%
 M1274VANG - Đầm cổ U cột eo M1274VANG - Đầm cổ U cột eo
-20%
 M1191HONG - Đầm hoa 2 tầng cột dây eo M1191HONG - Đầm hoa 2 tầng cột dây eo
Hết hàng
 M1201DA - Đầm hoa cổ tròn cột eo M1201DA - Đầm hoa cổ tròn cột eo
-40%
 M1205DO - Đầm bông trắng nơ cổ M1205DO - Đầm bông trắng nơ cổ
Hết hàng
 M1250DEN - Đầm caro rút eo thêu ngực M1250DEN - Đầm caro rút eo thêu ngực
Hết hàng
 M1256CAM - Đầm hoa nhún thun bèo lai M1256CAM - Đầm hoa nhún thun bèo lai
Hết hàng
 M1256DA - Đầm hoa nhún thun bèo lai M1256DA - Đầm hoa nhún thun bèo lai
-20%
 M1212XANH - Đầm caro suông dây eo M1212XANH - Đầm caro suông dây eo
-20%
 M1212DO - Đầm caro suông dây eo M1212DO - Đầm caro suông dây eo
Hết hàng
 M1209TRANG - Đầm bông đỏ chun tay M1209TRANG - Đầm bông đỏ chun tay
-20%
 M1181REU - Đầm sơ mi 2 túi dây cột eo M1181REU - Đầm sơ mi 2 túi dây cột eo
-20%
 M1178XANH - Đầm phối trắng bọc nịch M1178XANH - Đầm phối trắng bọc nịch
-20%
 M1141TRANG - Đầm viền ren cổ xéo M1141TRANG - Đầm viền ren cổ xéo
-20%
 M1130HONG - Đầm hồng thun eo nơ cổ M1130HONG - Đầm hồng thun eo nơ cổ
-20%
 M1126RUOC - Đầm tay dài cổ đắp chéo M1126RUOC - Đầm tay dài cổ đắp chéo
-20%
 M1123DO - Đầm cổ tròn xếp ly tay phồng M1123DO - Đầm cổ tròn xếp ly tay phồng
-20%
 M1112NAU - Đầm cổ U cột dây eo M1112NAU - Đầm cổ U cột dây eo