ĐẦM BIG SIZE

-30%
 M1646HONG - Đầm chun eo xếp ly ngực M1646HONG - Đầm chun eo xếp ly ngực
-49%
 MT1550VANG - Đầm caro phá cách MT1550VANG - Đầm caro phá cách
-30%
 MT1550DO - Đầm caro phá cách MT1550DO - Đầm caro phá cách
-30%
 MT1549DO - Đầm caro đuôi cá xếp ly MT1549DO - Đầm caro đuôi cá xếp ly
-30%
 MT1549XAM - Đầm caro đuôi cá xếp ly MT1549XAM - Đầm caro đuôi cá xếp ly
-30%
 MT1549TIM - Đầm caro đuôi cá xếp ly MT1549TIM - Đầm caro đuôi cá xếp ly
-30%
 MT1519TRANG - Đầm hoa nhí nút ngực MT1519TRANG - Đầm hoa nhí nút ngực
-30%
 MT1601VANG - Đầm chun eo xếp li thân MT1601VANG - Đầm chun eo xếp li thân
-42%
 MT1601DEN - Đầm chun vai xếp li thân MT1601DEN - Đầm chun vai xếp li thân
-42%
 MT1563VANG - Đầm 3 nút giả phối tay dài MT1563VANG - Đầm 3 nút giả phối tay dài
-30%
 MT1563HONG - Đầm 3 nút giả phối tay dài MT1563HONG - Đầm 3 nút giả phối tay dài
-30%
 MT1548VANG - Đầm cánh dơi đính châu tay MT1548VANG - Đầm cánh dơi đính châu tay
-30%
 MT1542TRANG - Đầm 3 nút tay phồng MT1542TRANG - Đầm 3 nút tay phồng
-30%
 MT1545DA - Đầm xếp ly ngực thun tay MT1545DA - Đầm xếp ly ngực thun tay