ĐẦM BIG SIZE

-20%
 MT1527DO - Đầm caro tay phồng cổ vuông MT1527DO - Đầm caro tay phồng cổ vuông
-20%
 MT1524HONG - Đầm bông cổ tròn đai eo MT1524HONG - Đầm bông cổ tròn đai eo
-20%
 MT1524XANH - Đầm bông cổ tròn đai eo MT1524XANH - Đầm bông cổ tròn đai eo
-20%
 MT1523DA - Đầm trơn cổ ren đính hạt MT1523DA - Đầm trơn cổ ren đính hạt
-20%
 MT1522XANH - Đầm hoa tay phồng cổ vuông MT1522XANH - Đầm hoa tay phồng cổ vuông
-20%
 MT1522VANG - Đầm hoa tay phồng cổ vuông MT1522VANG - Đầm hoa tay phồng cổ vuông
-20%
 MT1520DA - Đầm trơn đây cổ nhún ngực MT1520DA - Đầm trơn đây cổ nhún ngực
-20%
 MT1520XANH - Đầm trơn đây cổ nhún ngực MT1520XANH - Đầm trơn đây cổ nhún ngực
-20%
 MT1509XANH - Đầm xòe cổ phối ren MT1509XANH - Đầm xòe cổ phối ren
-20%
 MT1518DEN - Đầm cổ tim nhún ngực MT1518DEN - Đầm cổ tim nhún ngực
-20%
 MT1509HONG - Đầm xòe cổ phối ren MT1509HONG - Đầm xòe cổ phối ren
-20%
 MT1508DA - Đầm hoa cổ tym dây eo MT1508DA - Đầm hoa cổ tym dây eo
-20%
 MT1507HONG - Đầm hoa cổ phối đính nút MT1507HONG - Đầm hoa cổ phối đính nút
-20%
 MT1366VANG - Đầm hoa xòe cổ đắp chéo MT1366VANG - Đầm hoa xòe cổ đắp chéo
-60%
 M1406TIM - Đầm bông cúc đính nút M1406TIM - Đầm bông cúc đính nút
-60%
 M1164HONG - Đầm caro nút trụ nơ cổ M1164HONG - Đầm caro nút trụ nơ cổ