ĐẦM BIG SIZE

-30%
 M1130HONG - Đầm hồng thun eo nơ cổ M1130HONG - Đầm hồng thun eo nơ cổ
-30%
 M1126RUOC - Đầm tay dài cổ đắp chéo M1126RUOC - Đầm tay dài cổ đắp chéo
-30%
 M1123DO - Đầm cổ tròn xếp ly tay phồng M1123DO - Đầm cổ tròn xếp ly tay phồng
-30%
 M1120XANH - Đầm sơ mi phối nẹp khuy nút M1120XANH - Đầm sơ mi phối nẹp khuy nút
-30%
 M1112NAU - Đầm cổ U cột dây eo M1112NAU - Đầm cổ U cột dây eo
-30%
 M1096VANG - Đầm nơ cổ cột dây eo M1096VANG - Đầm nơ cổ cột dây eo
-30%
 M1093VANG - Đầm cổ viền dây eo M1093VANG - Đầm cổ viền dây eo
-30%
 M1064HONG - Đầm đuôi cá tay dài M1064HONG - Đầm đuôi cá tay dài
-50%
 M1057CAM - Đầm caro 2 lớp thun eo M1057CAM - Đầm caro 2 lớp thun eo
-30%
 M1055NUDE - Đầm caro cột dây eo M1055NUDE - Đầm caro cột dây eo
-50%
 M1047DA - Đầm suông tym thun eo M1047DA - Đầm suông tym thun eo
-50%
 M1034XANH - Đầm suông 2 nút túi M1034XANH - Đầm suông 2 nút túi
-30%
 M1033DEN - Đầm sơ mi phối tay M1033DEN - Đầm sơ mi phối tay
-30%
 M1030XANH - Đầm caro xanh buộc dây eo M1030XANH - Đầm caro xanh buộc dây eo
-53%
 M988CAM - Đầm cam 2 túi cột eo M988CAM - Đầm cam 2 túi cột eo
-30%
 M980DO - Đầm caro đính nút phối dây M980DO - Đầm caro đính nút phối dây
-55%
 M974VANG - Đầm xếp ly cổ cột eo M974VANG - Đầm xếp ly cổ cột eo